Giá cà phê vượt ngưỡng 45.000 đồng, giá tiêu tiếp đà tăng; cao su tăng ngày thứ 3

Giá cà phê vượt ngưỡng 45.000 đồng, giá tiêu tiếp đà tăng; cao su tăng ngày thứ 3

Giá cà phê vượt ngưỡng 45.000 đồng, giá tiêu tiếp đà tăng; cao su tăng ngày thứ 3